воскресенье, 1 мая 2016 г.

Питання розвитку дошкільника постійно постає перед батьками та вихователями. Здібності відіграють дуже велику роль у подальшому навчанні і розвитку дитини. 


         ЗДІБНОСТІ - це поєднання сприятливих індивідуально-          своєрід­них особливостей та властивостей психіки, які                виявляються у швидкості, результативності та якості                  виконання відповідної діяльності за мінімальних силових,          енергетичних і часових затрат.
         ТВОРЧІСТЬ — це завжди творення нового оригінального      продукту. Повноцінну творчу діяльність може здійснювати        людина, що володіє оптимально розвиненим загальним              інтелектом. 
         Оптимальний інтелектуально-мотиваційний розвиток —         необхідна умова успіху творчої діяльності

  Чи знаєте Ви, що:      

  • процес розвитку здібностей починається майже відразу після народження дитини;
  • здібності розглядаються психологами як засіб адаптації до предметного середовища та форму соціальної адаптації;
  • розвиток творчих здібностей веде до виникнення творчої обдарованості – інтегрального особистісного утворення;
  • розвинуті здібності допомагають дитині посісти певне місце у середовищі однолітків, заслужити їх визнання й увагу до себе;
  • за будь-якою предметною діяльністю стоїть соціальний контекст, будь-які здібності розвиваються не лише до чогось, але й для когось.
  • першими  у дитини в дошкільному віці яскраво виявляються музичні та образотворчі здібності;
  • художньо-образотворчі здібності дитини виявляються у високому інтересі до візуальної інформації.

Ми часто використовуємо такі фрази як: "здібна дитина", "має здібність до", "немає здібностей", але здебільшого вони використовуються у зв'язку з математичними, чи мовними здібностями. Мало хто замислюэться, проте через наше прагнення досягти успішності дитини у подальшому навчанні, ми забуваємо про такий важливий аспект як "творчі здібності".

 

Творчість — це завжди творення нового оригінального продукту. Повноцінну творчу діяльність може здійснювати людина, що володіє оптимально розвиненим загальним інтелектом. Оптимальний інтелектуально-мотиваційний розвиток — необхідна умова успіху творчої діяльності. 

Для творчої особистості властива орієнтація не на результат, а на процес; характерне пізнання заради пізнання. Якщо пізнавальна діяльність мотивована іншими потребами - матеріальним добробутом, самоствердженням, схваленням тощо, то пізнавальна активність припиняється після досягнення результату.

Творча особистість - це досить рідкісний продукт біологічної і соціальної взаємодії. Потрібно уважно ставитися до оточуючих нас юних талантів, щоб вчасно підтримати і розвивати те, що в людині закладено природою. Знання основних механізмів творчості дасть змогу педагогам грамотно організовувати навчально - виховний процес з метою розвитку творчої обдарованості. 

Творчі здібності – це індивідуальні особливості, якості людини, котрі визначають успішність виконання ним творчої діяльності різного роду. 

Творчі здібності визначають можливість відкриттів і винаходів, створення нових предметів матеріальної і духовної культури тощо.

У цьому блозі ви зможете знайти цікаві вправи та ігри для розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами малювання, зокрема сюжетно-тематичного.